Strul i Okome

2023-08-10 Okome-Köinge-Svartrå hembygdförening har sitt museum inrymt i Okome gamla kvarn vackert belägen i Högvadsåns dalgång vid Stockån. Kvarnen har en kulturskatt av gamla föremål och området är ekomuseum.

Regnovädret Hans kunde ha slutat med en katastrof för denna kulturskatt. Den var bara en hårsmån från att ha gått förlorad i vattenmassorna. Vattnet steg och rann över dammkrönet och dammen var nära att brista. En rådig person kunde i sista stund öppna dammluckorna och rädda kvarnbyggnaderna med muséet från underminering och eventuell rasering.

Saken är den att Falkenbergs kommun 2015 fick en miljon kronor för att lösa problemet med den osäkra dammen och fiskvandringen. Läs mer här. Förra hösten (2022) hade kommunen efter sju års förundersökningar förbrukat 700 000 kronor av bidraget. Resterande bidrag lämnades tillbaka till länsstyrelsen med motiveringen att nu räckte inte pengarna till åtgärder.

Kommunen fortsätter att kalka Stockån för tusentals kronor årligen. Laxen stoppas fortfarande av kvarndammen där den slår sig blodig när den hoppar in i berg och betong. Årligen skulle Stockån ovanför Okome producera ca 6000 laxsmolt om den nu inte var utestängd. Det är 2/3 av den mängd smolt som beräknas produceras i Ätrans huvudfåra. Värdet av denna årliga produktion överstiger vida kostnaden för återställning av åns ursprungliga förlopp. Kommunen underlåter att ta hand om det naturkapital den är satt att förvalta.

Hembygdsföreningens ekomuseum vid Okome kvarn lever också farligt och riskeras att undermineras och svepas med vid nästa regnoväder som kommer efter “Hans”. Kulturvärden kommer att gå förlorade vid nästa högflöde. VIVAB var också ute och återställde den raserade vägen till kommunens reningsverk. Denna kostnad lär återkomma nu när kommunen prioriterat bort restaurering av fria vandringsvägar vid Okome.

Kommunen bör kanske tänka om och slutföra det uppdrag som man fick bidrag till att rädda laxen och kulturarvet i Okome.

Läs mer vad SVT Nyheter rapporterar om kommunens nedprioritering av åtgärder vid dammen i Okome
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/lansstyrelsen-missnojd-med-kommunens-nedprioritering-av-lax-projekt