10-års jubileum Hertingforsen 10 år

2023-08-09 I augusti 2013 sprängdes Hertingdammen. Hertingforsen har nu brusat i 10 år efter att ha varit “död” i 70 år.

Falkenbergs stad har nu tre forsar Tullbroforsen, Garvareforsen och Hertingforsen där laxen leker. Om man fortsätter Doktorspromenaden kan man gå Kungastigen från Laxstugan förbi Hertings kraftverk byggda 1903 och 1944, över GC-bron, vika av nedströms till Laxabron och tillbaka till Laxstugan. En lätt promenad på 1,2 km.

Hör man av sig till oss kan man även få en guidad tur och berättelsen om hur denna del av Ätran förvandlades från kraftverksdamm med torrfåra till en livgivande, brusande fors!