Margot Wallström föreläste i Falkenberg

2022-10-20 Falkenbergs föreläsningsförening gästades av Margot Wallström som på ett fascinerande sätt föreläste om vår tids stora frågor.

Margot Wallström citerade några av världens stora filosofer men ändå var det Margots egna upplevelser från ett långt och rikt politikerliv som gjorde störst avtryck. Bland annat utlämnade Margot sin egen kropp till forskarna för att analysera miljögifter.

Modiga Margot född på 1950-talet lämnade 2003 ut 40 ml av sitt eget blod till miljöforskarna. De fick uppdraget att analysera 77 olika mer eller mindre kända miljögifter. Svaret visade att Margot hade 28 av de kända miljögifterna i sin kropp. Bland annat innehöll Margots blod rester av DDT som varit ”förbjudet” när Margot växte upp. Margot bodde i Norrland långt från industrier och lantbruk som använt ämnet. Exemplet visar att när vi släpper löst ett giftigt ämne i naturen sprids det i hela naturen inklusive till människans blodomlopp.

Forskarna nämnde dock för Margot att halterna DDT var något lägre än för gemene man. Margot hade ammat två barn och en del av giftet hade överförts via bröstmjölken till barnen.

Modiga Margot lät år 2019 forskarna upprepa analysen av gifter i sitt blod. Nu, årtionden efter det att DDT och PCB hotade människors hälsa och djurlivets välbefinnande förekommer nya miljöföroreningar i Margots blod. Det gäller grupperna PFAS (per- och polyfluoralkylsubstanser) och CP (klorerade paraffiner). De används bl.a. som mjukgörare i plaster och som bekämpningsmedel. Användningen sägs vara störst i Kina men likafullt förekom de nu i Margots blodprov.

Margot Wallström kom inte med så mycket pekpinnar utan tryckte på att nu måste vi gemensamt hjälpas åt att lösa de stora giftproblem som världen står inför. Då finns det hopp för våra barn och barnbarn. Margot nämnde i förbigående att var fjärde amerikansk man är steril på grund av att deras kroppar samlat gifter och hormonstörande ämnen.

Margot var bekymrad över att Miljödepartementet nu läggs ned. Ett av riksdagens 16 beslutade miljömål är giftfri miljö. Margots giftiga beskrivning av sina blodanalyser visar att nu är det allvar.

EU-kommissionen har tagit fram rättsligt bindande förslag för att minska användningen av bekämpningsmedel med 50% till 2030. Sverige agerar nu för att förslaget skall stoppas. C, M, KD, SD och S röstade nej till förslaget med motiveringen att de inte tycker EU ska lägga sig i dessa frågor inom Sveriges gränser.

Användningen av dagens potenta miljögifter är inte ett problem för enskilda länder. Det är ett globalt problem som berör våra gemensamma naturresurser som vatten- och livsmedelsförsörjningen. Därmed är det en viktig fråga för hela mänskligheten.

Margot Wallströms egen blodanalys visar på ett enkelt sätt att miljögifterna är ett allvarligt problem som drabbar oss alla. Miljömålet ”Giftfri miljö” har hamnat i bakvattnet av andra miljöfrågor men angår alla länder och stater samt alla politiker och enskilda personer. Vi behöver sluta upp kring EU kommissionens förslag att halvera användningen av miljögifter och bekämpningsmedel som till sist hamnar i våra egna blodomlopp.

Läs mer Miljögifter+i+blod+från+Margot+Wallström+och+Jytte+Guteland+2019.pdf (squarespace.com)