En Historisk dag

2022-02-01 Denna dag är historisk då den är startskottet för omprövning av en över 100 år gammal vattenlagstiftning. Hittills har 1918 års vattenlag tillämpats i Sverige men gamla domar skall nu omprövas till förmån för en modern miljölagstiftning.

EU:s vattendirektiv har tagits fram för att skapa en gemensam förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att våra vattenresurser skall vårdas så att kommande generationer får tillgång till en levande natur med vatten av bra kvalitet.

Med EU:s vattendirektiv från år 2000 har vi ett gemensamt regelverk som gäller för alla vattendistrikt i Europa. Det innebär att alla bedömningar görs på samma sätt för att säkra en god vattenkvalitet i europeiska vatten. Även om det var EU som införde direktivet så ingår förutom alla EU-länder även Norge i arbetet. EU:s vattendirektiv infördes i svensk lagstiftning år 2004 genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.

Men Sverige har väl redan moderna miljölagar med miljömålet levande sjöar och vattendrag? Tyvärr visar SVT i programmet “Den sista ålen” av Uppdrag Granskning att vattenkraften i Sverige inte omfattas av modern miljölagstiftning. Vandringsfiskar och ålen är akut hotad. Det är mycket positivt att EU:s vattendirektiv nu kan bli räddningen för våra svenska vandringsfiskar. Harren utrotades i Lagan. Majfisken och havsnejonögat riskerar att utrotas från Halland. Ålen är akut hotad i alla halländska åar och svenska inlandsvatten. Experter har beräknat att den naturliga utvandringen av blankål från inlandsvattnen årligen var minst 37,6 miljoner ålar, vilket var en oskattbar naturresurs.

Enligt Förordningen (1998:1388 t.o.m. SFS 2020:664 § 39) om vattenverksamheter har vattendragen indelats i prövningsgrupper och den tidpunkt anges när en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet.

I dag infaller den historiska dag när klockan är slagen för att vattenkraftbolag och verksamhetsutövare skall lämna in förslag på en modern, miljövänlig omprövning av gällande vattendomar.
Tanken går osökt till Alfred Tennysons Nyårsklockan som lästes för första gången på Skansen 1895.

“Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar
och forngestaltningar av split och kiv.
Ring in ett ädlare, ett högre liv
med bättre syften, mera rena lagar”.

Dagens prövning gäller Örekilsälven, Enningdalsälven, Tvååkersån, Stensån och Rönne å. Den 1 september 2022 skall omprövning lämnas in för Rolfsån, Suseån och Fylleån. Verksamhetsutövare i Ätran skall lämna in vid fyra olika tillfällen, 1/9 2024, 1/2 2027, 1/9 2027 och 1/2 2028.

Diskussionens vågor har gått höga bl.a. på DN debatt. Ordföranden för Svensk Vattenkraftförening skriver att “det är obegripligt att riva ut tusentals vattenkraftverk”. Läs mer här. Han får svar från generaldirektören vid Havs och vattenmyndigheten att detta är en missuppfattning. Ingenstans i lagstiftningen eller i instruktionerna från regeringen står det att ”myndigheterna ska riva ut tusentals vattenkraftverk.” “Vad det handlar om är ett 20-årigt arbete där cirka 2 000 vattenkraftverk ska omprövas för att få moderna miljövillkor.” Läs mer här. Även Christer Borg och Margaretha Svenning, Älvräddarnas Samorganisation har svarat: “Småskaliga vattenkraftverk har ingen betydelse för att reglera elnäten”. “Ramvattendirektivets miljömål är bindande och om alla vatten med småskalig vattenkraft skulle klassas som kraftigt modifierade – då kommer inte Sverige att lyckas med den mycket viktiga miljöanpassningen av svensk vattenkraft”.

Vi som värnar om naturen och miljön gläds åt att miljölagstiftningen moderniseras. Vi oroas dock över att en EU- lagstiftning som officiellt infördes i svensk lagstiftning 2004 nu skall införas under en 20-årsperiod och vara klar först 2040. Klarar ålen och majfisken detta? Bevarar vi vårt natur- och kulturarv, från första läseboken Sörgården som utkom 1912, medan tid är?

Vad säger ålen? Lyssna här ca 1:40 in i inslaget!