Veckans bildspråk

En bild säger mer än 1000 ord. Vi kommer här att varje vecka publicera “talande” naturbilder för att ge naturen en röst.

Vecka 4 2022 (Tigerns år)

En svenk ål tigerden är oftast död,
flyter med strömmen och är randig .

Men är ålen Tyst? Lyssna här ca 1:40 in i inslaget!

Vecka 5 2022

Zebran är ett randigt djur

Ålen har inga ränder- om den har tur

Vecka 6 2022

Bättre en ål i handen än tio i skogen

Ålen i handen lever, även om den är stoppad av dammen, men ålarna på tippen i skogen hamnade på kraftverkets galler och är döda

Vecka 7 2022

Ingen vill ta i ålfrågan ens med tång.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. – Utgivningsår 1555.

Ålen är en förnybar resurs som funnits i 70 miljoner år! Svenskt ålfiske var kungligt och fiskens fria vandring reglerades med “Kungsådra”.

Vecka 8 2022

Bakom lyckta dörrar……

Dörren är stängd till ålens hem.

Länsstyrelsen har tillsyn men ingen behöver rapportera hur många glasålar som stoppas eller hur många blankålar som körs till tippen.
Länsstyrelsen har dessutom befriat bolagen från domstolens krav om fria vandringsvägar för ålynglen.

Vecka 9 2022

Svensk ål biter

Den svenska produktionen av ål är Europas mest högkvalitativa och vi står också för en stor procent av alla ålhonor i EU. Ål  är också ett material som har lång livslängd och kan återproduceras i all oändlighet (70 miljoner år).

Vecka 10 2022

Förnybar ål – ålen är en förnybar naturresurs som fullbordat sin livscykel i 70 miljoner år! Tills nu………………………………………………………..

Vecka 11 2022

Förlorade ägg – får man när man knäcker äggen eller när ålhonans ryggrad knäcks i turbinen

En ålhona på 2 kg kan ha över 6 miljoner ägg. Dessa blir till nya glasålar när hon leker i Sargassohavet. De flesta ålhonorna dör i de svenska kraftverken när de blivit könsmogna efter 10-15 år och skall vandra tillbaka till sin födelseplats och leka.

Vecka 12 2022

Ålen och vandringsfisken är viktiga kulturbärare. Vattenkraften dödar nu årligen saklöst över 99% av alla ålar på deras vandringar som pågått under hundratals och tusentals år.

Teckning: Olaus Magnus ålfångst.

Vecka 13 2022

Den svenska ålens nya livscykel;
Flygtransporterad, karantäniserad, modifierad, biltransporterad, utplanterad och deformerad.

Deformerade ålar vid svenskt men tysklandsägt kraftverk.

V 14,15,16,17,18 liksom alla andra veckor

Ålyngelledare saknasatt använda ledningskollen är gratis

Vägen är avstängd, ålyngelledare saknas, väghållaren befriad från underhåll i Ätran.

Vecka 19

Save Our SilvereelÅlen biter i gräset

Bygg Betagaller – Blankålen Behöver Befrias!

Ålen offras och biter i gräset – endast ett kraftverk i Ätran – vid Herting – har fisksäkra betagaller för fiskens säkra utvandring.

Vecka 27

Fjäriln vingad syns på Haga…..

Dagfjärilarna har minskat i alla Sveriges län utom två beroende på omställningen till ett mer storskaligt jord- och skogsbruk. Av de 117 arter som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och av dessa bedöms 18 arter som hotade. 

Väddnätfjärilen har försvunnit från sex län i Sverige.