Natur i Rutan

2022-01-10 Varannan svensk vill vara mer ute i naturen och få naturupplevelser. Vi är många som törstar efter information och tips om naturen.

SVT sände i höstas serien “Fiskarnas rike” som handlade om den svenska naturen och livet under ytan i våra vattendrag, insjöar och havet. Det var en mycket fin och välgjord serie som gav högtidsstunder för alla de miljoner svenskar som någon gång sysslar med sportfiske.

TV är en fantastisk källa till information och kunskap för olika intresseinriktningar. Vi har dagligen återkommande sändningar och information om nyheter, ekonomi, sport, kultur, resor och matlagning. Det är bra och håller tittarsiffrorna uppe.

När vi läser artikelrubriken blir den densamma oavsett om vi läser fram eller baklänges! Meningen är ett så kallat “palindrom” vilket kommer från grekiskan och syftar på “återkommande” där första delen “palin” är “återigen” och andra delen “dromos” är “löpande”.

TV har en stor brist på återkommande löpsedlar med naturinnehåll. Trots att Svenskarna är ett dokumenterat naturälskande folk.

Alla lever vi med den svenska naturen. Klimat och pandemi har gjort att kunskaper om natur och ekologi stadigt har ökat i vårt medvetande. TV-utbudet har inte ökat i motsvarande grad. Särskilt viktig är informationen om den nära naturen där vi bor och verkar och information om den svenska naturen.

Sportnytt, kulturnytt och ekonominyheter skulle behöva kompletteras med Naturnytt och Ekologinyheter. Korta notiser om de senaste aktuella naturhändelserna är viktigt när vi skall leva med naturen. Tänk att bara få en notis om att nu blommar vitsippan eller att nu sjunger den första lärkan i Skåne! Vilken lycka! Dagens Naturnyhet skulle berika det annars ganska grå nyhetsutbudet.

Natursidan är en intressant webbsida som rapporterar om Sveriges natur. Nu har de även den 9 januari en krönika som behandlar det skrala TV-utbudet om svensk natur. Läs mer här.

Debatten är startad och vi får se vilken TV-kanal som nappar på förslaget att tillgodose folkets törst efter information om vår Svenska natur.