Tufft Nytt År för Ätranlaxen

2021-12-31 Ätrans laxyngel kämpar under årets första dagar för sin överlevnad. Naturligt skulle deras miljö vara lugn men de genomgår nu vad som kan liknas vid en tsunami.

Ätrans flöden kan variera ganska kraftigt. De naturliga variationerna är dock relativt långsamma och sker mellan månader och veckor när det är variationer i nederbörd. I extrema fall kan det variera mellan dagar men vintertid är det ofta mindre flödesvariationer.

Denna naturliga hydrologiska regim har Ätrans fiskar och bottenfauna anpassat sig till genom århundraden. Vad naturen inte räknat med är en korttidsreglering som vintertid på kvällen snabbt stryper flödet från 57 till 13 kubikmeter per sekund för att nästa morron skapa en tsunami från 13 till 57 kubikmeter som flödar över de stressade och hjälplösa laxynglen. Denna ojämna reglering maximerar bolagets vinst då elpriset är lågt under natten och högt under dagtid när förbrukningen är stor. Se Unipers flödesprognos nedan.

Experter har beräknat att det vid Ätrafors och nedströms årligen omkommer 34 500 laxsmolt på grund av skadlig korttidsreglering. Skadan är dock mycket större än så. Utter, kungsfiskare, strömstare, forsärla, havsnejonöga och bottenfauna påverkas. Laxynglen blir försvagade och påverkas mer av parasiter och predatorer. De orkar inte vandra till sina uppväxtområden vid Färöarna och havsöverlevnaden försämras. För att nämna några oreglerade skador.

Laxen får nu lita till att Riksdagens beslut 2021-11-25 om åtgärder kommer att göra skillnad. Kommande omprövning av vattendomar skall också ersätta dessa med modern miljölagstiftning, för att minska vattenkraftverkens negativa påverkan på hotade arter. Till dess gäller för laxen “håll i – håll ut”. Fria vatten – EU kommissionens råd för att uppnå Agendan för 2030 finns här.

Se nedan vad Havs- och vattenmyndigheten skriver om förändringar i flöde och sänkhastigheter. Vid ett flöde på 15-25 kbm/s bör sänkhastigheten ligga under 5 centimeter i timman och vid 25-35 kbm/s vara under 10 cm i timman. Laxen är dessutom ännu mer känslig i kallt vatten vintertid. Dessa nivåer överstigs konstant i Ätran vilket ger nuvarande omfattande och okompenserade skador på laxbeståndet och andra hotade arter som exempelvis ål och havsnejonöga.