Årets viktigaste beslut kan rädda hotade fiskar

2021-12-30 Riksdagen beslutade den 25 november 2021 att uppmana regeringen till nio åtgärder för att rädda fiskbestånden. Naturnytts nyårsönskan kan bli verklighet!

Detta beslut understryker allvaret i den akuta situation som råder för flera svenska fiskbestånd. Samtidigt inger det ett visst hopp inför framtiden att den svenska Riksdagen nu pekar med hela handen för att värna om den sargade svenska naturen. Beslutet finns här.

I beslutet uppmanar Riksdagen Regeringen att:

  • ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse 
  • fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Beslutet kommer i rätt tid. Hertingprojektet har med sitt goda exempel visat på åtgärder för både uppströmsvandring och nedströmsvandring av alla hotade fiskarter. Med vissa modifieringar kan liknande åtgärder nu vidtas vid ett stort antal av Sveriges ca 2100 fiskslukande kraftverk. Läs mer om det goda exemplet här.

Vattenkraftens Miljöfond har dessutom 10 miljarder kronor på ett konto som är avsett att klara finansieringen av dessa åtgärder. Vattenkraften gör dessutom rekordvinster vilket underlättar investeringar. Redan 2010 investerade svenska Vattenfall 20 miljoner euro i Europas största fiskväg i floden Elbe norr om Hamburg.

Svenska Vattenfall godkände att bygga fiskvägen som en kompensationsåtgärd vid byggnation av sin närbelägna kraftstation Hamburg-Moorburg. Denna åtgärd hjälpte migrerade fiskar att passera dammen vid Geesthacht som byggdes för över 50 år sedan. Över 40 000 fiskar passerar nu dagligen vilket ger Vattenfall goodwill. År 2013 passerade den miljonte fisken som var en lake. Fria vatten – EU kommissionens råd för att uppnå Agendan för 2030 finns här.

Nu väntar de svenska vandringsfiskarna på att de skall få fler fria vandringsvägar förbi stängda kraftverk under 2022. Det brådskar för hotade laxar, havsnejonögon, majfiskar, ålar och lakar.

Den svenska laken går en säker död till mötes när den försöker vandra förbi kraftverken i Ätran, medan kusinen från Tyskland klarar vandringen i Elbe i Vattenfalls fiskväg, som är störst i Europa.

Döende lake vid kraftverk i Ätran. Kusinen från Elbe i Tyskland klarade vandringen som den miljonte fisken i Vattenfalls fiskväg. Nu är Naturnytts nyårsönskan att även de svenska lakarna skall få överleva vandringen förbi de tyskägda kraftverken i Sverige.