Är Alla ålar i Europa lika inför lagen?

2021-12-10 Den europeiska ålen har sina uppväxtområden i stort sett i alla Europeiska sötvattensområden. Enligt vattendirektivet har Europa en gemensam modern lagstiftning där miljön prioriteras. Sverige är ett av de länder där EU:s lagstiftning tillämpas strängast. Eller?

SVT:s Uppdrag Granskning rapporterade nyligen om situationen för ålen i svenska kraftverk. Ätran producerar årligen enligt “Ål i Ätran” ca 5000 blankålar som skall vandra till Sargassohavet för att leka. I stort sett 100% av alla dessa ålar omkommer längs vägen i vattenkraftverkens galler och turbiner. Se ingressbild och bild nedan.

2021 november. Döda och halvdöda ålar efter en natt vid Unipers kraftverk i Ätran.

Krafttag ål är en sammanslutning av de 8 största bolagen som verkar i svenska älvar. De är ägare av ca 380 vattenkraftverk och UG visar att vid endast fyra av dessa kraftverk har en helhetslösning införts som effektivt hindrar åldöden. Vattenfall är här en av de största aktörerna och drog förra året på grund av dålig lönsamhet in sitt stöd till Krafttag ål.

Krafttag ål rapporterar i en studie om “Skonsam drift av vattenkraftverk vid ålvandring”, där de visar på ett antal goda exempel. Vattenfall är medförfattare: “Ålars passage genom Kaplanturbiner i floden Meuse (Maas), som rinner genom Belgien och Nederländerna, visade att dödligheten minskade från 25 till 8% då man ökade körningen från 30 till 100m3/s. Läs mer här.

Men hur är det då egentligen för ålen i Nederländerna? Jo, svenska Vattenfall äger kraftverket Lith i Maas där det enligt blinker.de dör tusentals ålar varje år. Blinker rapporterar nu 2021-12-06 att Vattenfalls kraftverk är den största flaskhalsen för ålvandringen i Nederländerna. Varken holländarna eller ålarna har läst rapporten att Vattenfalls kraftverk i Maas har en skonsam drift för ålen.

Tingsrätten i Amsterdam har därför beslutat att stänga Vattenfalls “skonsamma” anläggning till årsskiftet. Ministern för infrastruktur och vattenförvaltning Barbara Visser har förklarat att Vattenfall antingen måste stänga anläggningen eller betala höga straffavgifter. Läs mer här.

Vad händer då med de holländska ålarnas olycksbröder i Sverige? Anmälan till Länsstyrelsen i Halland resulterar efter ca 10 månaders handläggning i följande svar: Länsstyrelsen i Hallands län bedömer att ärendet inte föranleder några åtgärder från Länsstyrelsens sida. Ärendet avskrivs från vidare handläggning. (Not ärendet avser åldöden i Ätran)