Vad är ålspråk?

2021-12-05 Ordspråk, tänkespråk och sentens är kända begrepp. Men vad är ålspråk?

Ålar har funnits i ca 70 miljoner år och fiskar är väl stumma? Nej, det är bara en förutfattad mening. Sture Palme´r har spelat in ålarnas kommunikation. De har dels kluckande ljud och dels en “sång” som påminner om valarnas komplicerade kommunikation. Lyssna på ålen här 1:45 min in i inslaget.

Naturnytt inspirerades av detta och satte samman ett antal “ålspråk”. De skall avnjutas med “en nypa salt”.
Ett av dessa blev: “En svensk ål tiger”. Det anspelar på att den oftast är död, flyter med strömmen och är randig av kraftverkens galler. Döda “tigerålar” har vi fotograferat vid upprepade tillfällen, se bilden överst på sidan.

Om ni önskar kan ni läsa fler ålspråk nedan.