2000 leklaxar i Ätran

2020-08-04 Fiskräknaren i Herting har hittills i år passerat tvåtusen registreringar av uppvandrande leklaxar! Det är något fler än de senaste årens medelvärde. Då återstår ca tre månaders uppvandring.

Efter Hertingprojektets genomförande har laxvandringen i Ätran ca fördubblats från 2000 till 4000 lekvandrande laxar. Hertingdammen var tydligen ett betydande hinder för laxbeståndets utveckling i Ätran.

Ätrans laxbestånd har potential att utvecklas ytterligare. Myndigheterna har beviljat 450 000 kronor till en ny förvaltningsplan för Ätranlaxen. Planen skall lanseras 2020 och fiskevårdare hoppas nu att det kommer att innebära en ytterligare förbättring för Ätrans laxbestånd. Bl.a. finns en stor förbättringspotential i döda åfåran vid Ätrafors som med enkla åtgärder skulle kunna göras lika levande som den restaurerade Hertingforsen.

Ätrans ekosystem utgör en helhet och det är viktigt att hela ekosystemet vårdas. Under sommaren har tusentals ålyngel satts ut i Ätran och andra västkuståar. Naturnytt kunde tyvärr konstatera vita pricksjukan hos ålar som klättrade på betongdammen vid Ätrafors. Läs mer här.

Alla som haft akvarium vet att vita pricksjukan är en besvärlig sjukdom som lätt drabbar odlade fiskar med dödlig utgång. Den orsakas av en encellig protozo med det latinska namnet Ichthyophthirius multifiliis eller förkortat “ICH”. Sjukdomen kan även drabba laxfiskar (ex regnbåge i odling) och vi håller nu tummarna för att ålarna inte överför sjukdomen till Ätrans laxar och öringar. Ålarna kan ju även komma i kontakt med havsnejonögonens larver men huruvida dessa är känsliga för ICH finns inte så mycket uppgifter.

Sjukdomsutbrottet är rapporterat till SVA och Länsstyrelsen och vi hoppas att myndigheter och fiskevårdsplan kan anpassa verksamheten i Ätran så att risken för skadliga sjukdomsutbrott minskar i Ätran. Vi har tyvärr utbrottet av Gyrodactylus salaris i färskt minne trots att det nu är över 30 år sedan sjukdomen av misstag fördes in i Ätran.