Ålen stoppas av kraftverk

2019-07-27 Ålynglen har simmat 700 mil från Sargassohavet för att växa upp i Ätrans sjöar. Men här är det stopp! Ålarna blir mat för hungriga kråkor och svarta trastar. De ålyngel som inte äts direkt, torkar ihop till livlösa ålpinnar!

Vid kraftverksdammen i Ätrafors stoppas ålynglen av Unipers och Sydkraft Hydropower AB:s damm. Tusentals invandrande ålyngel hindras årligen på detta sätt vid våra kraftverksdammar, där de blir kråkmat. Varje år, varje sommar, varje natt är det samma visa. Läs mer här.

Efter att ha vandrat 700 mil möts ålen av vandringshinder. Ätran med hundratals sjöar, Lönern, Sämsjön, Tranemosjön, Åsunden, Fegen, Barken, Vismen, Måssjön var för några decennier sedan ålarnas hem och uppväxt. Nu är ålen en hotad art ,då de fråntagits rättigheten att komma hem. Fiskeföreningarna (och naturen) i alla Ätrans sjöar har mist en värdefull naturresurs.

Ålen är en akut hotad art. Fiskeförbud är infört på västkusten för yrkesfisket och för fiske med krok (metspö mm) vilket är straffbelagt i våra västkuståar.

Enbart i Ätrans över 3300 kvadratkilometer stora avrinningsområde finns hundratals sjöar där ålen förr hade viktiga uppväxtområden. Dessa är nu stängda av dammar för den akut hotade ålen, med kraftverksbolagens och Länsstyrelsen goda minne. Hindren är av stor omfattning. Om inte dessa stängda åar öppnas för ålen är den snart inte bara en akut hotad art men en utrotad art.

SMHI:s dammregister visar omfattningen av kraftverksdammar i Sverige. Ålen har nu förlorat sitt hem i sjöarna där den tidigare växte upp till tusentals honålar, som vägde över ett kilo styck! Lösningen är att dammägarna tar sitt miljöansvar och ger tillbaka fri väg för vandringsfisken, så som det varit i tusentals år och de senaste århundradena då “kungsådra” infördes i våra vatten!

Metaren, som kan vara lille Pelle, blir brottsling om han fångar en ål på kroken. Kraftbolagen har tillåtelse att årligen döda tiotusentals ålyngel och vuxna ålar som skulle föra släktet vidare. Slakten på vandringsfisken pågår dagligen för öppen ridå, med kraftbolagens och myndigheternas goda minne. Därför är ålen hotad.

2019-07-25 Kl 00:00. Ätrafors kraftverk. Nyanlända ålyngel från Sargassohavet klättrar på de lodräta dammluckorna av trä. Några decimeter från dammkrönet är det torrt och ålarna trillar ned. När morgonen gryr har kråkor och svarta trastar dukat bord och tar sitt dagliga skrovmål på utmattade och döende ålyngel.
2019-07-25 Kl. 00:00 Ätrafors kraftverk. De desperata ålynglen klättar även uppför dammens lodräta betongfundament. Inga ålyngel klarar denna passage via dammen, alla dör av utmattning eller blir uppätna av fåglar. Här tar resan slut efter 700 mil från Sargassohavet…dagligen dör ett stort antal av de akut hotade ålynglen just nu vid Ätrafors…. en del av problemet är att denna massvandring sker nattetid och det som inte syns det finns inte?

Kraftbolaget skriver 2017-12-05 Dnr.535-7145-17 till länsstyrelsen att “Någon fullgod lösning finns ännu inte på plats men arbetet fortsätter med att lösa problemet”. Fiskdöden med hundratals laxar och ålar fortsätter alltså vid Ätrafors 2018-2019-?? tills bolaget hittar en lösning på problemet.

Regeringen har beslutat att vattenkraftbolagen får en skattelättnad på 3,5 miljarder per år. Kostnaden läggs på våra elräkningar och pengarna går till bolagens Miljöfond. Under de närmsta 20 åren får bolagen på detta sätt 70 miljarder av elkonsumenterna. Pengarna skall bl.a. betala miljöåtgärder för vandringsfisken och ersätta bolagen för deras minskade vinster. Nu förväntar vi oss snabba åtgärder för vandringsfisken! Läs mer här.

Nedströms vid Hertings kraftverk i Falkenberg löste kommunen år 2013 problemet med döda ålar och laxar. Nu dör de vandringsfiskar som simmar vidare uppströms förbi Falkenberg vid Unipers och Sydkraft Hydropower AB:s kraftverk i N2000-området vid Ätrafors istället…tills kraftbolagen hittar en fullgod lösning för elkonsumenternas pengar.