Tusen laxar!

2017-10-16 Berit Möller meddelar att den ett tusende laxen är lyft över dammen i Nydala och den vandrar nu vidare mot sina lekområden i Högvadsån! Berit har sänt en bild på lax nr 1000 som är en liten lekfärgad laxhane. 

Se filmen om laxlyft vid Nydala här

Detta innebär att det troligen finns över 2000 leklaxar på området ovanför Nydala! Historiskt sett har denna höga siffra under de senaste sextiotre åren (sedan 1954) endast noterats under tre år tidigare 1986, 87 och 88. Detta var tio år efter det att Högvadsåns kalkningsprojekt startat 1978. Sedan start har det kalkats med 114.320 ton kalksten fram till 2016 och kalkningen måste fortsätta för att rädda laxen! 

Nedan har laxvandringen vid Nydala sammanställts. Årets uppgång av större lax 675 st är den största sedan räkningen började 1954! Dammarbeten 2013 kan ha påverkat uppgången men nu när Hertingdammen är borta kan laxen vandra naturligt och de stora laxar som leker mer än en gång blir fler!

Det är snart fem år sedan (2013) Hertingdammen revs nere vid Falkenberg. Efter denna åtgärd kommer laxen nästan en månad tidigare till Nydala och de är fler och framförallt större. Ökningen vid Nydala är i storleksordningen tusen leklaxar per år, och det återstår att se om trenden håller i sig. Nere vid fiskräknaren i Falkenberg har 7172 uppvandrande fiskar noterats till dags dato.

Eftersom laxarna nu kan vandra fritt kan de leka flera gånger. Lekbiomassan ökar och förra året fanns över 800 årsungar per 100 kvadratmeter på elfiskesträckan vid Ryen.

Förhoppningen är att Ätrans laxbestånd nu kan öka kraftigt med denna ökade lekbiomassa och ett stärkt genetiskt urval mot större laxar. Sjukdomar som UDN, RVS och Gyrodactylos lurar i vassen men laxen i Ätran är livskraftig!

Läs mer om Hertingprojektets positiva effekter i en nyutgiven rapport av Firma Ingemar Alenäs:

Hertingprojektet positiva effekter 2017-10-10