Puckellax i Högvadsån

2017-08-30 Berit och Sven-Erik Möller har fått flera miljöpris för sitt värdefulla arbete med att dokumentera vandringsfisken i Högvadsån. Tusentals laxar har de räknat genom åren. De har sett många främmande fiskar; odlingslaxar från Norge och Bornholm, östersjölaxar och regnbågslaxar. 

Men de har aldrig sett något som liknar denna stillahavslax eller puckellax (Oncorhynchus gorbuscha), som den också kallas. Detta är första gången som en puckellax registreras i fällan och då skall man veta att det räknats lax vid Nydala sedan 1954!

En delegation från Länsstyrelsen med flera myndigheter som arbetar med atlantlaxen besökte i dag Nydala och fick uppleva detta fynd av puckellax i Ätran från “första parkett”. Så nu får vi avvakta och se vad undersökningar visar om ursprung, sjukdomar mm. från detta dokumenterade exemplar. Tidigare har ett exemplar fångats av en sportfiskare och ett tiotal exemplar noterats i fiskräknaren, vilket tidigare rapporterats på denna hemsida.

Denna lax var en lekmogen hanne med rinnande mjölke. Vi får hoppas att puckellaxen inte bildar bestånd i Ätran.  Litteraturen anger att puckellaxen leker i de nedre delarna i vattensystemet. Denna lax har vandrat drygt tre mil uppströms i Ätran varav en halvmil i biflödet Högvadsån där vattenflödet är mindre än i huvudfåran. Så denna uppgift från litteraturen får kanske tas med “en nypa salt”. 

Laxen hade också ett exemplar av sötvattenslus vilket visar att även stillahavslaxen är intressant för denna art. Vad det nu kan betyda för sjukdomsspridning etc. Intressant var också att nederdelen av stjärtfenan var skavd, precis som på den tidigare sportfiskefångade honlaxen från Ätrafors.

Nu får vi avvakta rapporten från de myndigheter som undersöker puckellaxens effekter i Ätran och i Sverige. De fick ju en “flygande start” i och med att de var på plats vid detta unika fynd.

SLU rapport om Puckellax augusti 2018 läs här.

Text och foto © Firma Ingemar Alenäs