Vattensalamandern vandrar i vätan

2017-08-26 Forsvägen Vessigebro. Nu vandrar vattensalandern över Forsvägen från Flädje våtmark till gammelskogen i dalen nedanför Statoil.

Var rädd om mig!

Denna kväll kunde räknas in 21 mindre vattensalamandrar och 11 större vattensalamandrar. Anledningen till migrationen är att de lämnar våtmarken för att söka vinterdvala under löv och gammal ved i dalen. Tyvärr omkommer en del då de inte har något “trafikvett”. De flesta vandrar under de mörka timmarna, särskilt vid regnväder.

 

2017-08-25 Större (tv) och mindre (th) vattensalamander
Vessige Vägsamfällighetsförening sätter upp informationsskyltar. Varningsskyltar är uppsatta på Forsvägen 2016-08-27. Tänk på att vara rädda om salamandrarna de är ovanliga och skyddsvärda. Den större vattensalamandern är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet .

2017-08-26 Överkörd större vattensalamander på Forsvägen.