Första fisken i Ätran

2017-03-14 Årets första filmade fisk som simmade upp i Ätran blev en odlad regnbågslax (Oncorhynchus mykiss).

Film från www.fiskdata.se  Fiskevårdsteknik AB

Dessa fiskar hör inte hemma i Ätran. Regnbågen är egentligen ingen lax men är känd för att sprida många av laxens sjukdomar och får därför inte utan tillstånd sättas ut i våra vatten. Förrymda odlade regnbågar är tyvärr vanliga i Ätran. Hur kan man se  att det är en odlad fisk som inte hör hemma i våra vatten?

Fenorna är sönderskavda av den trånga nätkasse där fisken simmat. Bröstfenorna är “amputerade” till små stumpar. Stjärtfenan är helt deformerad med de yttre kanterna helt bortslitna. Fisken är “tungbukad” och fet, uppfödd på pellets av fiskmjöl. Det har gått åt mer än tio kilo annan fisk för att skapa denna groteska fisk. Fodret är också känt för att innehålla gifter.

PD Pancreas disease, är en av våra allvarligaste fisksjukdomar som kan spridas från regnbåge till lax. Läs mer här.
BKD Bacterial kidney disease är en annan allvarlig sjukdom som drabbar regnbågsodlingar med risk för spridning till lax av förrymda regnbågar. Läs mer här.
VHS, Virusbetingad hemorragisk septikemi är en annan allvarlig sjukdom som kan spridas av regnbåge. Läs mer här
Regnbågen som odlas är en “sjuk” fisk. Listan över sjukdomar den sprider kan göras lång och nya tillkommer. Läs mer här

Regnbåge är en främmande art för vår fauna. Den sprider också den främmande laxparasiten Gyrodactylus Salaris som drabbat Ätran med en försämrad överlevnad på ca 80 % av laxynglen. Läs mer här.
Även Rolfsån drabbades nyligen av laxparasiten. Regnbåge har bl.a. spridits i Kungsbackaån som har nära förbindelse med Rolfsån.

Vänern är nu drabbat av fiskviruset IPN. SVT rapporterar att det är oklart hur viruset spridits till Vänern. Fiskerikosulenten säger att viruset kan spridas när fiskare tar med sig betesfiskar. Därför får man inte flytta fiskar. Men inget sägs om att myndigheten ger tillstånd till kasseodling där odlad regnbåge smitit ut i Vänern.  Läs mer här.  Länsstyrelsen bekräftar att regnbåge rymt från en kasseodling i Vänern. Läs mer här.

För att bli kvitt sjukdomar och parasiter tillsätts ofta gifter i fodret (endosulfaner) när man odlar regnbåge och lax i stor skala. Detta ökar avkastningen på odlingen. Läs mer här

Regnbågen räknas som en för Sverige främmande art och därmed får arten inte sättas ut utan särskilt tillstånd och då endast till vattenområden från vilka den inte kan vandra. De regnbågar som vandrar i Ätran och Vänern är lyckligt omedvetna om denna lag.  Läs mer här Det är bra att länsstyrelserna varnar för smittspridning med betesfisk, men man borde se över utsättning av smittad regnbåge som sprids till vattensystem där det finns naturliga lax- och öringbestånd.