Elfiske Hertingforsen

2016-09-05 I dag upprepas det historiska elfisket i Hertingforsen från 2015 då 14 000 laxyngel registrerades i forsen.

Årets elfiske kunde ske tack vare att Ätrans Nedre Fiskevårdsområde gick in och sponsrade två av elfiskestationerna. Två stationer bekostas av SLU medan Länsstyrelsen i Halland saknade medel för årets elfisken. – Det är av stor vikt att elfiskena från 2015 upprepas på samma sätt som förra året för att följa upp resultatet säger ordföranden i Ätrans Nedre fiskevårdsområde, Sven Johan Svensson. Dessa data är också viktiga när Ätran används som Sveriges enda Indexälv för förvaltningen av Atlantlaxen.

Elfiskarna Per Ingvarsson (P.I. (π)Fly Vatten&Fiskevård) och Lars-Göran Pärlklint (Ekoll AB) är glada över laxarnas och öringarnas fina kondition. – Men det är ännu för tidigt att säga något om årets resultat som skall rapporteras till uppdragsgivarna SLU och Ätrans Nedre FVO säger Lars-Göran.

En ensam laxfiskare på Laxbron nedanför elfiskarna har just fångat IMG_4465en lax (börling) på 2,1 kilo. Han berättar om årets goda fiske där han fångat fler än tio laxar. Laxen var nr 111 i årets statistik för Falkenbergs laxfiske. Högvadsåns laxfiske har t.o.m. augusti registrerat fångst av 40 laxar.

Han ser fram emot nästa års fiske när alla laxar som växt upp i den restaurerade Hertingforsen återvänder till forsen för att leka. Då kommer laxarna att vänta nedanför laxbron. Den som väntar på nåt gott………………..

Nedan mätning av tvåsomrigt laxyngel, kläckt i forsen våren 2015 och redan 140 cm lång.  Notera att fisken mäts obedövad i helt plexirör “Alenäsmodellen”. Tidigare mättes laxyngel i “halvrör” eller “vaggor” och sövdes för att inte hoppa ut vid sidan om.  Denna skonsamma, snabbare hantering ger mindre påverkan.

Läs artikel i Hallands Nyheter om elfisket i forsen.

PS Klicka på bilderna för bättre upplösning och bakåtpil för att återgå till sidan DS

IMG_4569