Kategoriarkiv: 1. Naturnytt

Havskatten spinner på sista versen

Havskatten (Anarchichas lupus) är enligt Artdatabanken starkt hotad och minskningstakten av beståndet överstiger gränsvärdet för starkt hotad enligt A-kriteriet (A2bd).

På sin hemsida skriver SLU (2015) att under 2011 landades mindre än 5 ton havskatt från Västerhavet och endast 2 ton från Kattegatt.

Försäljningen av havskatt har dock tagit fart på danska och svenska fiskauktioner. Ökade fångster tyder på ett riktat fiske efter de sista hotade havskatterna. På hemsidan fiskeauktion.dk kan man läsa att försäljningen av havskatt under en dag den 23 juni 2015 var 7168 kg; lika mycket som skulle ha landats under hela 2011!

Under två dagar (23/6 och 24/7) landades i Hanstholm drygt 10,8 ton havskatt till ett försäljningspris av 239 338 DKK vilket (27/6) motsvarar 303 144 svenska kronor. En ansenlig dagsförtjänst på försäljning av en starkt hotad art!

Summerar man den danska försäljningen av havskatt under 2015 har sålts 174 ton havskatt! Och den danska försäljningen uppges vara ca 24% av den totala försäljningen från Västerhavet och Kattegatt. Hotade havskatten på bilden har all anledning att ha mungiporna ned.

Restriktioner i fisket efter hotad havskatt saknas. Havskatten blir könsmogen först vid 6-7 års ålder. Även om katter sägs ha nio liv spinner de starkt hotade havskatterna nu på sista versen!

Auktion på akut hotad haj här i Sverige

Nästan 2 000 arter i Sverige är utrotningshotade. Tumlare, pigghaj och flodpärlmussla är exempel på några av dem som lever i vatten.

Artdatabanken kategoriserade 2000 Pigghajen som (VU) sårbar, 2005 som (CR) akut hotad och även 2010 som (CR) akut hotad!

Sverige och Danmark har nollkvoter på fångst av akut hotad pigghaj och fångst får ej ilandföras i svenska hamnar. Trots detta pågår nästan dagligen försäljning av fredad haj på Göteborgs fiskauktion och danska fiskauktioner. Den svenska försäljningen av haj är lite uppmärksammad i media medan hajförsäljning utanför Sverige ofta ger feta rubriker. Artikelbilden är från fiskauktionen i Göteborg. Offentlig auktion av akut hotade däggdjur vore otänkbart i Sverige 2015. Men vår fredade svenska minihaj säljer vi nu ut på auktion till högstbjudande. Pigghajen på bilden gråter blod.

Senaste försäljning år 2015 av akut hotad Pigghaj:
Göteborgs fiskauktion: 12 juni 190 kilo, 17 juni 204 kilo,
24 juni 82 kilo, 26 juni 7 kg,

Danmarks fiskauktioner: 18 juni 309 kilo, 22 juni 3860 kilo,
25 juni 3488 kilo, 26 juni 4588 kilo,

Läs mer:
Debattartikel 2009 i GP
Artikel 2011 i Tidskriften Västerhavet
Pigghajen fredad Havet.nu
Sveriges Radio Klotet

 

 

Lyft för Ätranlaxen

Den 4 juni hade Sven-Erik och Berit Möller lyft 100 laxar vid Nydala. Om man räknar med att detta är ca 30-50% av vad som vandrat upp i Högvadsån finns nu ca 200-300 leklaxar i Högvadsån ovanför Köinge. De senaste fem åren 2015-2010 var motsvarande laxlyft vid Nydala den 4 juni 100-75-22-67-37-15 laxar.

Laxvandringen är mycket beroende av vattenflödet i Ätran och Högvadsån. Från och med 2014 har tillkommit en viktig faktor; laxen stoppas inte upp vid Hertingdammen som är riven, utan kan vandra fritt förbi kraftverken i den restaurerade Hertingforsen.

Ätranlaxen har nu efter 70 år återfått ett mer naturligt vandringsmönster i Ätran-Högvadsån. Förhoppningen är att detta även påverkar laxens reproduktion positivt.

Hotellrum att hyra

Insektshotell

Hundra lediga rum finns att hyra i Vessigebro. Om man är ett solitärbi.

Gentjänsten är att pollinera några tusen äppelträdsblommor samt blommande smultron- och jordgubbsplantor.
Halva jobbet är redan gjort av tidigare hyresgäster. Hyresvärden tackar för dessa ekosystemtjänster och skall njuta frukterna till sommaren och hösten. Förra året blev det bl.a. 60 liter ekologisk äppelcider.

Hyresgästen, ett rödmurarbi, inspekterar ett
av hotellets många IMG_8569rum.

Meddelas kan att några av hyresgästerna murade igen dörren, så dessaIMG_1805 rum är bokade.

Där kommer det att födas nya hyresgäster till nästa sommar.

Läs mer om murarbin på natur- och trädgårds hemsida.

PS Trädgården är fri från insekticider för känsliga hyresgäster.DS

Kartfjärilen lurade Linné

Kartfjärilen är orange på våren och svart på sommaren. Carl von IMG_6916Linné trodde att det var två olika arter. Men i själva verket är kartfjärilen ett tydligt exempel på att en art kan ha olika utseende på vår och höst. På engelska kallas fenomenet “seasonal dimorphism”.

Nu kläcks den orange vårgenerationen som lägger ägg på IMG_6930brännässlor. Dessa blir larver som förpuppas och kläcks i juli till den svarta sommar genera- tionen. Se bild på den svarta sommargenerationen här.

 

Foto: © Ingemar Alenäs  2015-05-03 Vessigebro, ängen vid Montessoriskolan.

Livat i gropen

Bräcke grusgrop har ett rikt djurliv på våren. Vårsidenbin och glödsandbi bygger sina bon i sanden. Dessa solitärbin förekommer i hundratal och är viktiga för att pollinera vårens blommor.

Professor Ingemar Fries SLU: ” Vilda bin har inte lyckats reproducera sig alls vid de fälten som betats med de här bekämpningsmedlen. Effekten är katastrofal av de här kemikalierna” säger professorn i en intervju till SVT den 24 april 2014.

Länk SVT Humlor och bin slås ut av jordbruksmedel

IMG_5410IMG_5271

Brun och grön sandjägare rusar omkring i sanden på jakt efter byten. Myror och bin gör klokt i att hålla sig undan dessa effektiva jägare. Även en vanlig grusgrop innehåller ett rikt och dramatiskt insektsliv.

Brun sandjägare IMG_5206

IMG_5368

 

Nydala levererar

IMG_4226 - kopia

Berit och Sven-Erik Möller registrerar nu dagligen utvandrande smolt och besor samt uppvandrande fiskar. Just nu vandrar över hundra laxungar per dag från Högvadsåns barnkammare till uppväxtområden i Atlanten norr om Färöarna.

Berit har utbildat sig i Älvkarleby till att med säker hand märka laxungarna så att vi genom återfångster får information om deras liv och vandringar. Undersökningar av fiskvandringen har pågått sedan 1954 vid Nydala kvarn. Detta är en miljöinsats utöver det vanliga. Nydala bidrar till viktig nationell och internationell kunskap med sina undersökningar som pågått utan avbrott i 60 år!

Dessa undersökningar utgör en samlad kunskapsbas för hur vi skall förvalta atlantlaxen nationellt och internationellt! Inte nog med att Ätranlaxen med sin speciella genetik är ett unikt världsarv. Möllers vid Nydala levererar dagligen, från mars till november, ett proffsigt arbete för att bevara och öka kunskapen om Ätranlaxen!

IMG_4195

 

 

Salamandrar vandrar

IMG_4148

Större och mindre vattensalamandrar vandrar just nu över Forsvägen från övervintringsplatser till våtmarker. De flesta klarar den IMG_4114farliga passagen. Men vid detta tillfälle 2015-04-14 kl 22:30 var två av tio salamandrar överkörda. Två större salamandrar hjälptes ned till gräset i diket för att de inte skulle bli mos. Den större salamandern är upptagen i EUs habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Vissa län har åtgärdsprogram för den sällsynta arten. Mindre salamandern kan i fångenskap bli upp till 30 år. Nattens mörker gömmer intressanta djur på vägen för kvällspromenaden.

 

Ljungbränning för öppen hed

IMG_3702

IMG_3651Ljungbränning pågår för levande hedlandskap. Ljunghedar var förr en vanlig naturtyp i Halland. Fältpiplärka, Lotusblommor, hedpärlemorfjäril och havsmurarbi är arter som man hoppas kommer att trivas med åtgärden. Bränning föryngrar ljungen och ger friskt gräs och örter. Och även tillresta turister trivs i det öppna landskapet med sol och bad.

Männen som utför arbetet gör ett imponerande arbete med att hålla elden under kontroll i torka och blåst. IMG_3676

 

Gul Skunkkalla vårtecken i Vinån

Kanadensisk skunkkalla IMG_3144

Nu blommar den gula skunkkallan i Vinån. Den är ett säkert och vackert vårtecken och återkommer årligen längs hela den meandrande ån från Trustorp till Faurås. Kallan finns naturligt utefter Stillahavskusten från Kalifornien upp mot Alaska. Indianerna har använt bladen till förpackning av livsmedel. Där den bildar stora bestånd kan man säga att det är en invasiv, främmande art som införts med trädgårdsodling.