Artrik vägkant

2020-07-22 Vessigebro vägsamfällighetsförening värnar den biologiska mångfalden. De gamla sälgarna sparas och blir hem åt den fascinerande myskbocken.

Saken är den att myskbockens larver lever i gamla sälgar. Dessa har sparats på vägen till återvinningen i Vessigebro. Här lever larven några år innan den kläcks till den fullvuxna bocken.

2020-07-23 Myskbockarna frodas på de vedrika och blomrika ängarna i Vessigebro. Tack vare vägsamfälligehtsföreningens arbete bevaras dessa artrika miljöer.

Vägsamfällighetsföreningen har också förtjänstfullt ordnat slåtter och bränning på den närbelägna Montessoriängen som är full av blommor. Bocken har dukat bord på blomsterängen.

Bra jobbat av föreningen för den biologiska mångfalden! Förutom blombockar ses ängsmetallvinge, bastardsvärmare, kartfjäril och eksnabbvinge flyga på snabba vingar över sommarängen. Dessa miljöer blir alltmer sällsynta men i Vessigebro har vi detta som en del i vår närnatur och kan njuta i fulla drag av “fjäriln vingad”.

2020-07-22 Myskbock på strätta vid Montessoriängen i Vessigebro

Fakta om Myskbocken:
Myskbock är en långhorning, vilket de långa antennerna skvallrar om. Hanar av myskbock har antenner som är längre än kroppen, medans honans antenner bara når till mitten av täckvingarna. Namnet mysk kommer ifrån den aromatiskt doftade vätska som skalbaggen avsöndrar ifrån två springor på undersidan av mellankroppen när den blir retad.
Myskbocken har en utvecklingstid från ägg till fullvuxen insekt på hela tre till fyra år. Under denna tid lever den som larv i Salix- arter, tex gamla sälgar, där den äter av veden. Larvernas verksamhet blir även till nytta för andra arter. Ofta hittar man larver som större träfjäril Cossus cossus som lever i de håligheter myskbockens larver har skapat.
Fakta: artsidan.se

Större träfjäril är en kraftfull art och blir upp till 9 cm. Den trivs liksom myskbocken i de gamla sälgar som finns i de vedrika vägkanter som värnas i Vessigebro.
2020-07-20 Sexfläckig bastardsvärmare i “take off” position från åkertistel på Montessoriängen.
2020-07-22 Kartfjäril, eksnabbvinge och eldsnabbvinge är några av de dagfjärilar som kan ses på de välskötta ängarna i Vessigebro.