Dricksvattnet innehåller nitrofenolen dinoseb

2019-10-20 På Fredags eftermiddagen gick Vatten i Väst AB ut och larmade att Ullareds dricksvatten innehåller bekämpningsmedlet Dinoseb, som är en numera förbjuden nitrofenol.

På Vivabs hemsida kan man läsa att det för bekämpningsmedel i deras dricksvatten har fastställts ett gränsvärde till 0,10 µg/l. Detta gränsvärde är satt med utgångspunkt från att det inte ska finnas några bekämpningsmedel i vårt dricksvatten.

Provresultaten som VIVAB fått visar dock ett värde på 0,26 µg/l men de hänvisar till Livsmedelsverket som menar att vattnet kan användas till mat och dryck precis som vanligt. Detta gäller dricksvatten i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Läs mer på VIVABS hemsida här.

För kunder som ändå önskar annat dricksvatten sätts vattentankar ut, fredag eftermiddag, vid:
Ullareds gamla reningsverk, Hedvägen i Ullared
Kyrkan i Fagered
Blomsteraffären, Fridhemsvägen 18 i Fridehemsberg

Dinoseb är ett bekämpningsmedel som var på allas läppar i samband med BT Kemis miljöskandal i Teckomatorp i Skåne. I en rapport från området (Braån) anges 2015 ett riktvärde på 0,05 μg/l för dinoseb i ytvatten hos Kemfakta. Detta överensstämmer med holländska och canadensiska riktvärden för att inte erhålla skador på fisk och akvatiska ekosystem. Särskilt känsliga är laxfiskar och deras tillväxt. Dessa studier har utförts vid pH ca 8 och vid pH 6,8 var känsligheten 10 ggr större. Ju surare vatten desto större skador på laxyngel. Just nu har ca 4000 laxfiskar vandrat upp i Ätran/Högvadsån för att leka. Många av dessa leker i trakten av Ullared och Fagered.

“-Jag vet inte grunden till denna provtagning” kommenterar Vivabs chef provtagningen av Dinoseb i dricksvattnet. Bekämpningsmedel ingår inte heller normalt i provtagning av ytvattnen inom Ätrans avrinningsområde. Artikelbilden visar effekten av användningen av ett annat växtavdödningsmedel, RoundUp med Glyfosat, uppströms vattenintaget till Falkenbergs vattentäkt i Ätran. Glyfosat är förbjudet som växtbekämpningsmedel i bl.a. Frankrike. Kanske borde vi lära av BT-Kemiskandalen och tänka om även i Sverige.