Försvunnen majfisk återvänder till Ätran!

2018-06-11 Majfisken (Alosa alosa) är en ganska okänd fisk från de halländska åarna. Nu återkommer den till Falkenberg och blir “filmstjärna” i Ätran vid Hertingforsen.

Källa: Fiskevårdsteknik AB (Klicka för att se video)

I början på 1900-talet fanns majfisken i hundratusental i Europas floder och var föremål för ett viktigt kommersiellt fiske. Enbart i Rhen fångades vissa år på 1800-talet över 250 000 ton! Majfisken leker i floderna och åarna och vandrar högt upp i vattensystemet precis som laxen. Den kan väga ca 4 kg och bli 70 cm lång. 

Majfisken vandrar ned till 400 meters djup i havet där den äter plankton. För sin reproduktion är den helt beroende av älvarnas forsar för att leka. Dammar har utestängt denna fisk från sina forna lekområden varför den nu precis som ålen är utrotningshotad. Men då den har kortare livscykel är den numera “bortglömd”.

För att rädda majfisken startades ett LIFE-projekt i Tyskland 2011-01-01 till 2015-12-31 där 1,605,827 € satsades för majfiskens bevarande. Projektet lyckades och nu återkommer hundratals majfiskar varje år till Rhen för att leka! Läs mer här.

Hertingprojektet har haft stora positiva effekter på bestånden av lax, havsöring, havsnejonöga och Europeisk ål. Tänk att vi nu också  ca 75 år efter det att Hertingforsen torrlades återigen kan se att majfisken vandrar i forsen! Tänk att vi har fått tillbaka denna unika fors mitt i centrala Falkenberg. 

Både de vandrande majfiskarna, laxarna och öringarna skulle uppskatta om även den numera torrlagda Rävigeforsen vid Ätrafors återfick en del av sitt naturliga flöde, så att dessa fiskar fick tillbaka det vatten som de använt för lek och uppväxt under tusentals år!
Läs mer om Rävigeforsen här.