Ålyngel i Lillån

2017-09-09 Lillån är ett biflöde till Ätran som mynnar ut vid Vessigebro. Här får ålynglen som kommer från Sargassohavet hjälp på sin resa till sjöarna där de skall växa upp under 10-20 år! Det är Kraftverket vid Nedre möllan som ordnat med en ålyngelledare för att samla in ålen och hjälpa den på sin 700-milavandring. 2017 har ca 1800 Ätranålar samlats in, bra jobbat!

Film vebro.se 

Ålyngelledaren i Ätrans huvudfåra vid Ätrafors har enligt uppgift inte ens samlat hälften så många ålar som ålyngelledaren i Lillån. Vandringen i Ätrans huvudfåra torde vara minst 10 gånger större än den i Lillån.

2017-09-07 Ålyngelledare i Ätran nedströms Ätrafors. Vattenflödet är rikligt från läckande dammluckor (vänster i bild). Vattenflödet är sparsamt från installerad ålyngelledare (höger i bild). Rikligt med ålyngel samlas nedströms luckorna där vattnet flödar.
2017-09-07 Ålyngel nedanför dammen vid Ätrafors. Lockas av läckagevatten vid dammluckorna och hittar inte ålyngelledaren som är felplacerad