Elfiske i Hertingforsen

IMG_6349
2015-09-08 Historiskt elfiske i Hertingforsen.

Nu är tid för det historiskt första elfisket i den restaurerade Hertingforsen. Stora lekytor har skapats för laxfiskar i den tidigare torrlagda åfåran vid sidan om kraftverken. Nu produceras både lax och energi vid Hertingforsen!

Per Ingvarsson (P.I. Fly Vatten och Fiskevård) och Lars-Göran Pärlklint (Ekoll AB) är de erfarna elfiskare som har fått uppdraget att dokumentera effekterna på det unika laxbeståndet i Ätran.

IMG_6364
2015-09-08 Tvåsomrigt laxyngel i god kondition

De är båda entusiastiska över mängden producerad lax i den restaurerade forsen. – Särskilt imponerande är den fina kondition som både ensomriga och tvåsomriga laxyngel visar i Hertingforsen, säger Lars-Göran med stor entusiasm. Även fångsterna av ålyngel är goda.

IMG_6267
2015-09-08 Hertingforsen restaurerades våren 2013. Nu fångades två årsklasser av lax vilket är första föryngringen sedan forsen stängdes för 70 år sedan.

Per berättar att de elfiskar fyra ytor och att forsen noggrant kartläggs och mäts upp.  Med dessa resultat som underlag kan beräknas hur många yngel som årligen produceras i forsen. Antalet beräknades till totalt 13 000 ensomriga och tvåsomriga laxyngel! Per uppger att det skulle kunna ge 1000 leklaxar tillbaka till forsen!

Det är mycket glädjande att Hertingprojektet förbättrat vandringsmöjligheterna för fisken och att reproduktionen kommit igång på tidigare torrlagda ytor. På sikt gynnas laxen, naturvärden, ekoturismen och Falkenbergs laxfiske.

Projektet visar att det är fullt realistiskt att återställa de “döda” åfåror som skapats vid sidan om många kraftverk.

Laxen leker om det finns vilja, vatten och vandringsvägar.

Läs mer om
Laxfiskets potential för tillväxt
Mer lax i de svenska älvarna skapar fler jobb på landsbygden