Laxarna vandrar i Ätran

2021-04-03 Vandrande laxar passerar nu kameran vid Herting. Laxarna har kunnat vandra naturligt de sju senaste åren sedan Hertingdammen revs.

Laxarna kan återgå till det naturliga vandringsmönster som rådde i århundranden och årtusenden före kraftverksepoken. Laxarna stiger nu redan i mars ca en månad tidigare än när de var hindrade av dammbyggnaden vid Herting.

Länsstyrelsens elfiskare Hans Schibli brukar vänligen sända bilder på årets första lax vid Nydala. Hasse skrev 2017:
Hej Ingemar! Första laxen kom igår em 29 mars, hona 85 cm, kompakt ca 7 kg, med honlus. Vattentemp: 4,9 c. Fantastiskt !
Med vänlig hälsning, Hasse.

Man slås av tanken att dessa första honlaxar som äntrar Ätran är trillingar lika som bär när det gäller storlek och utseende. Och det är ju inte så konstigt, de tillhör ju alla Ätrans genetiskt unika laxstam!

Nydala 2017-03-29. Sven-Erik Möller med nystigen blanklax.
Två premiärlaxar från Nydala olika år men ändå så lika till utseende. Foto Hans Schibli.

Laxens vandring i Ätran stoppas fortfarande av kraftverksdammar och andra hinder. Dessa skall nu omprövas i den Nationella planen för vattenkraften. Före den 30 april 2021 skall synpunkter lämnas in till Länsstyrelserna. Vi får hoppas att man tar lärdom av Hertingprojektet och öppnar upp fler av laxens tidigare forsar i Ätran!

Rävigeforsen (Ätrafors), Vinån, Stockån och Högvadsån är bara några exempel på områden där ätranlaxens naturliga vandring fortfarande stoppas av vandringshinder och dammar. Ätran och laxen är värd att vårda!